Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zasebnostna politika

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Spletna stran Trajnostna mobilnost v mestu Maribor na enem mestu združuje podatke in spletne storitve mobilnosti za območje Mestne občine Maribor, ki vključujejo podatke iz evidenc občine, povezanih gospodarskih javnih služb ter zasebnih ponudnikov.

Čeprav Mestna občina Maribor deluje z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, njihovi pravilnosti in ažurnosti, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na portalu.

Dokumenti, objavljeni na naših spletnih straneh nujno ne zajemajo in natančno ne reproducirajo uradnega besedila posameznega dokumenta. Naša kazenska in civilna odgovornost za napake v besedilu je popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila.

Uporabniku priporočamo, da v kolikor sprejema pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na našem portalu, preveri podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

V nobenem primeru ne odgovarjamo kateremukoli uporabniku za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti (izguba dobička, poslovno tveganje, izguba programske ali siceršnje podatkovne opreme), ki bi lahko uporabniku nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe portala ali povezav, ki se nahajajo na spletni strani.

Mestna občina Maribor zagotavlja podatke in storitve takšne kot so in izključuje kakršnokoli odgovornost v zvezi s kakovostjo podatkov in storitev:
• ne odgovarja za vsebino, napake ali pomanjkljivosti podatkov in storitev;
• ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe in/ali nepravilne interpretacije podatkov in informacij, ki so dostopni na njenem portalu oziroma si jih uporabnik lahko prenese iz njenih spletnih strani/aplikacij;
• ne zagotavlja neprekinjene dostopnosti podatkov in storitev.

Podprti spletni brskalniki:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge in Microsoft Internet explorer 11+.

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Ponudnik in upravljavec sistema si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni pogoje uporabe. Veljavni pogoji uporabe podatkov ali storitev so objavljeni v Metapodatkovnem sistemu Mestne občine Maribor.

SPREJEM POGOJEV UPORABE

Z uporabo podatkov ali storitev, dostopnih preko spletnih strani Trajnostne mobilnost v mestu Maribor (https:/prostor.maribor.si/), obiskovalec ali uporabnik sprejema te pogoje uporabe in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec se obvezuje, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta osebnih podatkov na spletni strani Trajnostna mobilnost v mestu Maribor ne zbira.

Za vse dodatne informacije v zvezi z omenjenimi pravicami oz. v primeru morebitnih pritožb je v Mestni občini Maribor zadolžena pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki ji lahko pišete na naslov xxxxx ali ji pošljete elektronsko sporočilo na xxx ali jo pokličete na telefonsko številko xxx.

Če menite, da so bila kršena določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.