Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mobilnostne navade

Grafična predstavitev rezultatov ankete o mobilnostnih navadah prebivalcev in obiskovalcev Maribora. Spletno anketo je poleti 2020 izvedla Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru.(N = 639)

Podatki in storitve

Hitro dostopni in razpoložljivi podatki in informacije glede trenutnega, preteklega in prihodnjega stanja trajnostne mobilnosti v mestu Maribor

SklopPodatkovni slojOpisOznakePovezave
Celovito prometno načrtovanjeŠtevec kolesarjevKolesarski števec se nahaja blizu krožišča Ljubljanske ulice in Moše Pijada pri novem podvozu pod železniško progo. E-kolesarski sistem omogoča enostavno spremljanje kolesarskih trendov, hkrati pa na vseh ravneh služi tudi kot inštrument za spodbujanje kolesarskega prometa in kulture!e-kolo, kolo, komunala komunikacije, mobilnost, izposoja, ponudba storitev trajnostne mobilnosti, infoMapAccessService WFSWMS
KolesarjenjeŠtevec kolesarjevKolesarski števec se nahaja blizu krožišča Ljubljanske ulice in Moše Pijada pri novem podvozu pod železniško progo. E-kolesarski sistem omogoča enostavno spremljanje kolesarskih trendov, hkrati pa na vseh ravneh služi tudi kot inštrument za spodbujanje kolesarskega prometa in kulture!e-kolo, kolo, komunala komunikacije, mobilnost, izposoja, ponudba storitev trajnostne mobilnosti, infoMapAccessService WFSWMS
Javni potniški prometMestne železniške postaje na območju Mestne občine MariborSloj predstavlja lokacije železniških postaj na območju Mestne občine Maribor. WFSWMS
KolesarjenjeKolesarske stezeKolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem; pogosto je v kombinaciji s pločnikom.infrastruktura kolesarskega prometa, komunala komunikacije, mobilnost, prometna infrastruktura pešcev, infoMapAccessService, kolesarske poti, kolesarske steze, kolesarstvo WFSWMS
KolesarjenjeIzposoja koles in e-kolesNa različnih lokacijah so na voljo različni ponudniki izposoje koles in e-koles, ki imajo na voljo različne kapacitete in vrste koles.e-kolo, kolo, komunala komunikacije, mobilnost, izposoja, ponudba storitev trajnostne mobilnosti, infoMapAccessService WFSWMS
Javni potniški prometLinije javnega potniškega prometaV podatku se vodijo linijski podatki o mestnem javnem prevozu, ki ga kot javno službo organizira občina. Linija predstavlja določeno relacijo in smer vozžnje od začetne do končne avtobusne postaje.JPP, javni potniški promet, komunala komunikacije, mobilnost, linije, prometna infrastruktura javnega potniškega prometa, infoMapAccessService WFSWMS
KolesarjenjeKolesarske turistične potiPrikaz kolesarskega turističnih poti v Mestni občini Maribor v navezavi z okoliškimi občinami. Omrežje kolesarskih koridorjev dopolnjujeta še daljinski kolesarski poti: Dravska kolesarska pot in EuvoVelo 9. Zasnova koncepta kolesarskega omrežja je nastala v sklopu projekta Kolesarsko mesto, ki sta ga sofinancirala Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. WFSWMS
KolesarjenjeKolesarniceKolesarnica je varovani in pokriti objekt namenjen shranjevaju koles tudi čez noč.infrastruktura kolesarskega prometa, kolesarnice, kolesarstvo, komunala komunikacije, mobilnost, prometna infrastruktura pešcev, infoMapAccessService WFSWMS
Javni potniški prometObmočje delovanja mini vozila MaisterPonudbo mestnega potniškega prometa od decembra 2017 dopolnjuje električno mini vozilo, poimenovano Maister, ki vozi po območju za pešce in ožjem središču Maribora. Prevoz z njim je za potnike brezplačen.komunala komunikacije, Maister, mestno mini vozilo Maister, mobilnost, prometna infrastruktura javnega potniškega prometa, infoMapAccessService WFSWMS
Celovito prometno načrtovanjeŠtevne kamere prometaŠtevne kamere so namenjene štetju prometa v Mestni občini Maribor na večjih križiščih.komunala komunikacije, mobilnost, promet, prometne obremenitve, števne kamere, infoMapAccessService WFSWMS
Mirujoč in motorni prometParkirna mesta za invalideParkirna mesta za invalide so rezervirana za osebe z invalidnostjo in njihove spremljevalce, oziroma vsem upravičencem z invalidsko parkirno karto. Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta, rezervirana za invalide, označena s simbolom invalidskega vozička.komunala komunikacije, mobilnost, prometna infrastruktura pešcev, infoMapAccessService, infrastruktura mirujočega promet, invalidi, parkirna karta za invalide, parkirna mesta WFSWMS
Mirujoč in motorni prometCNG polnilnicePolnilna postaja za vozila na stisnjen zemeljski plin WFSWMS
KolesarjenjeAlternativne kolesarske poti (predlog projekta TRIBUTE)Maribor ima s svojimi zelenimi površinami, reko Dravo ter bližnjo urbano okolico velik potencial za nadaljnji razvoj zelenih, prijetnejših in prometno manj obremenjenih urbanih kolesarskih poti. S projektom se je tako vzpostavilo sistem pilotnih alternativnih urbanih kolesarskih poti, ki potekajo kolikor je le mogoče po območjih zaprtih za promet, ki povezujejo naravne in kulturne danosti Maribora ter kakovostno gostinsko ponudbo. Namenjene niso zgolj ljubiteljem kolesarjenja, izletnikom in turistom v mestu Maribor in bližnji okolici ampak tudi domačinom. Namen njihove vzpostavitve je zagotavljati čim večjo varnost kolesarjem ter razvojno usklajene nove in dostopne poti za umirjeno kolesarjenje po čimbolj "zelenih« predelih mesta Maribor, kjer ne dominirajo motorna vozila.kolo, mobilnost, izposoja, ponudba storitev trajnostne mobilnosti, infoMapAccessService WFSWMS
Druge oblike mobilnostiSplavišča za vodna vozilaLokacije dostopa do reke Drave za splavljenje vodnih vozil. WFSWMS
Javni potniški prometLokacije taksi postajališčTaksi postajališča so rezervirane parkirne površine, ki so namenjene ustavitvi ali parkiranju avtotaksi vozil med opravljanjem taksi prevozov. Taksi postajališča so označena s predpisano prometno signalizacijo (prometni znaki in talne označbe).javni potniški promet, komunala komunikacije, mobilnost, postajališča, prometna infrastruktura javnega potniškega prometa, taksi, infoMapAccessService WFSWMS
HojaTaktilne oznake za slepe in slabovidne (poteki)Podatki o taktilnih oznakah vsebujejo osi in točke poteka taktilnih oznak. Taktilne oznake so sistem, ki omogoča samostojno gibanje oseb z okvarami vida. Sestavljajo ga robovi in taktilne oznake (standardne in nestandardne), dopolnjujejo pa posamezne zvočne informacije in opozorila ter tipni napisi in znamenja.komunala komunikacije, mobilnost, pešci, pločniki, prometna infrastruktura pešcev, slepi in slabovidni, taktilne oznake WFSWMS
HojaZvočni semaforjiPrikaz lokacij semaforjev z zvočno tipko, ki slepim in slabovidnim na prehodih za pešce z zvočnim signalom nakaže možnost prečkanja ceste. WFSWMS
HojaPločnikiPodatek o pločnikih vsebuje osi površin za pesce. Pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali pa je v isti ravnini in je od njega ločen kako drugače. Namenjen je pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če je na njem označen pas za kolesarje.komunala komunikacije, mobilnost, pešci, pločniki, prometna infrastruktura pešcev, infomapaccessservice WFSWMS
HojaPitnikiLokacije javnih pitnikov na območju Mestne občine Maribor, pri katerih se lahko sprehajalci osvežijo s pitno vodo oz. si natočijo pitno vodo. Pitniki so v upravljanju in vzdrževanju Mariborskega vodovoda. WFSWMS
Mirujoč in motorni prometPolnilnice za e-vozilaPolnilna postaja za polnjenje e-vozila, postavljena na javnosti dostopnih površinah, na katerih lahko polnijo električna vozila vsi uporabniki e-vozil.komunala komunikacije, mobilnost, polnilne postaje, promet, e-polnilnice, e-vozila, elektrika WFSWMS
KolesarjenjeKolesarski koridorjiHrbtenico kolesarskega omrežja v Mariboru tvori 11 primarnih kolesarskih koridorjev, ki povezujejo Maribor z okoliškimi občinami. Koridorji so zasnovani po številkah od A1 do A11 v smeri urinega kazalca. Zasnova koncepta kolesarskega omrežja je nastala v sklopu projekta Kolesarsko mesto, ki sta ga sofinancirala Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. WFSWMS
HojaJavna stranišča in stranišča za invalidePrikaz lokacij javnih sanitarij (javnih stranišč) na območju Mestne občine Maribor. Nekatera stranišča so posebej prilagojena tudi za invalide. Za red in čistočo ter dnevno vzdrževanje javnih sanitarij skrbi podjetja Snaga. WFSWMS
KolesarjenjeKolesarska stojalaKolesarsko stojalo je ulična naprava za parkiranje koles, kjer sta po navadi lahko parkirani eno do dve kolesi.infrastruktura kolesarskega prometa, kolesarstvo, komunala komunikacije, mobilnost, prometna infrastruktura kolesarskega prometa, stojala, infoMapAccessService WFSWMS
HojaTematske učne potiV Mestni občini Maribor je na voljo več TEMATSKIH učnih poti, ki so namenjene ljudem vseh starosti, ki jih zanimajo naravne značilnosti in posebnosti našega mesta in okolice. Vse TEMATSKE UČNE poti so ustrezno označene in vzdrževane, zanje lahko na različnih mestih dobite vodnike in zloženke, ki so prav tako na voljo tudi na spletni strani v elektronski obliki (http://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/narava/po-ucnih-poteh/).mobilnost, okolje, narava, učna pot WFSWMS
Druge oblike mobilnostiPristanišča za vodna vozilaSloj predstavlja lokacije pristanišč za vodna vozila na območju Mestne občine Maribor. WFSWMS
Javni potniški prometPohorska vzpenjača (gondola)Prikaz poteka gondole - Pohorske vzpenjače, ki iz Maribora pelje na Pohorje. Spodnja postaja Pohorske vzpenjače se nahaja v bližini hotela Habakuk in pelje na vrh Pohorja do zgornje postaje Pohorske vzpenjače na nadmorski višini 1042 metrov. WFSWMS
HojaTaktilne oznake za slepe in slabovidne (točke)Podatki o taktilnih oznakah vsebujejo osi in točke poteka taktilnih oznak. Taktilne oznake so sistem, ki omogoča samostojno gibanje oseb z okvarami vida. Sestavljajo ga robovi in taktilne oznake (standardne in nestandardne), dopolnjujejo pa posamezne zvočne informacije in opozorila ter tipni napisi in znamenja.komunala komunikacije, mobilnost, pešci, pločniki, prometna infrastruktura pešcev, slepi in slabovidni, taktilne oznake WFSWMS
Druge oblike mobilnostiKrožna linija mini vozila »vlakec Jurček«Krožna vožnja z vlakom traja 35 – 40 minut in poteka mimo večine mariborskih kulturnih spomenikov. Med krožno vožnjo ni vmesnih postaj. WFSWMS
Javni potniški prometPostaje in postajališča javnega potniškega prometaAvtobusna postajališča so namenjena ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu.JPP, javni potniški promet, komunala komunikacije, mobilnost, postajališča, prometna infrastruktura javnega potniškega prometa, infoMapAccessService WFSWMS
HojaObmočja peš conObmočje za pešce ali peš cona je del ceste ali cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen pešcem in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo. V območjih za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev (rolke in kolesa z motorjem) in kolesarjev, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev.komunala komunikacije, mobilnost, peš cona, peš cone, pešci, promet WFSWMS
Druge oblike mobilnostiDravska vila na reki DraviDravska vila trenutno ne pluje. WFSWMS
Prenesi vse
SklopStatistični kazalecOpisOznakePovezave
Socioekonomski kazalciPrenočitvene zmogljivosti (št. Ležišč)Prenočitvene zmogljivosti (št. Ležišč), Mestna občina Maribor (2019)
Socioekonomski kazalciŠtevilo gospodinjstev v mestu in naseljih Mestne občine MariborŠtevilo gospodinjstev v mestu in naseljih Mestne občine Maribor (2011, 2015, 2018)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaŠtevilo osebnih avtomobilov, Mestna občina MariborŠtevilo osebnih avtomobilov, Mestna občina Maribor (letni podatek 2010 - 2020)
Socioekonomski kazalciPrihodi domačih in tujih turistov, Mestna občina MariborPrihodi domačih in tujih turistov, Mestna občina Maribor (2018, 2019)
Socioekonomski kazalciPovprečno število oseb na stanovanjePovprečno število oseb na stanovanje, Mestna občina Maribor (2011, 2015, 2018)
Socioekonomski kazalciPovprečna mesečna neto plača na zaposleno oseboPovprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo, Mestna občina Maribor (letni podatek 2010 - 2020)
Demografski kazalciŠtevilo prebivalcevŠtevilo prebivalcev v mestu in naseljih Mestne občine Maribor (letni podatek 2010 - 2020)
Socioekonomski kazalciBruto domači proizvod na prebivalcaBruto domači proizvod na prebivalca, Podravska statistična regija (2010 - 2018)
Demografski kazalciGostota naseljenostiGostota naseljenosti v mestu in naseljih Mestne občine Maribor (letni podatek 2011 - 2020)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPovprečno število osebnih avtomobilov na gospodinjstvoPovprečno število osebnih avtomobilov na gospodinjstvo, Mestna občina Maribor (2011, 2015, 2018)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPovprečen čas, porabljen za poti, na posamezno pot na podlagi prevoznih sredstevPovprečen čas, porabljen za poti, na posamezno pot na podlagi prevoznih sredstev, Mestna občina Maribor - 2017 (siStat)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPovprečna razdalja potovanja, na podlagi namena potiPovprečna razdalja potovanja, na podlagi namena poti, Mestna občina Maribor - 2017 (siStat)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPovprečna razdalja potovanja na člana gospodinjstvaPovprečna razdalja potovanja na člana gospodinjstva, Mestna občina Maribor (km/dan) (TRAMOB, 2013)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPovprečno trajanje potovanja na člana gospodinjstvaPovprečno trajanje potovanja na člana gospodinjstva, Mestna občina Maribor (TRAMOB, 2013)
Socioekonomski kazalciPovprečno število članov gospodinjstvaPovprečno število članov gospodinjstva v mestu in naseljih Mestne občine Maribor (2011, 2015, 2018)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPovprečno število potovanj na gospodinjskega članaPovprečno število potovanj na gospodinjskega člana (TRAMOB, 2013)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaLetno število potniških kilometrov, glede na namen potovanjaLetno število potniških kilometrov, glede na namen potovanja, Mestna občina Maribor - 2017 (siStat)
Socioekonomski kazalciStopnja delovne aktivnostiStopnja delovne aktivnosti, Mestna občina Maribor (letni podatek 2010 - 2020)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPovprečna razdalja glede na lokacijo začetka in konca potovanjaPovprečna razdalja glede na lokacijo začetka in konca potovanja, Mestna občina Maribor - 2017 (siStat)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPovprečno dnevno število potovanj po prevoznih sredstvihPovprečno dnevno število potovanj po prevoznih sredstvih, Mestna občina Maribor - 2017 (siStat)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPovprečen čas poti, glede na lokacijo začetka in konca potovanjaPovprečen čas poti, glede na lokacijo začetka in konca potovanja, Mestna občina Maribor - 2017 (siStat)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaŠtevilo osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcevŠtevilo osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev, Mestna občina Maribor (letni podatek 2010 - 2020)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPorazdelitev potovanj glede na pretežno uporabo prevoznih sredstevPorazdelitev potovanj glede na pretežno uporabo prevoznih sredstev, Mestna občina Maribor (EPOMM (2002), Anketni vprašalniki (2020))
Socioekonomski kazalciStopnja registrirane brezposelnostiStopnja registrirane brezposelnosti, vrednost Mestne občine Maribor je prevzeta po podatku Podravske Statistične regije (letni podatek 2010 - 2020)
Demografski kazalciStruktura prebivalstva (M/Ž)Struktura prebivalstva po spolu (M/Ž), v mestu in naseljih Mestne občine Maribor (letni podatek 2010 - 2020)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaPovprečno število potovanj na osebo in na danPovprečno število potovanj na osebo in na dan, Mestna občina Maribor - 2017 (siStat)
Socioekonomski kazalciŠtevilo stanovanj, Mestna občina Maribor (2011, 2015, 2018, ...)Število stanovanj, Mestna občina Maribor (2011, 2015, 2018)
Demografski kazalciStarostna struktura - 5 letne skupineStarostna struktura - 5 letne skupine, v mestu in naseljih Mestne občine Maribor (letni podatek 2010 - 2020)
Kazalci mobilnosti prebivalstvaSkupen čas porabljen za potovanje na podlagi vrste prevoznega sredstvaSkupen čas porabljen za potovanje na podlagi vrste prevoznega sredstva, Mestna občina Maribor - 2017 (siStat)
Socioekonomski kazalciPrenočitve domačih in tujih turistovPrenočitve domačih in tujih turistov, Mestna občina Maribor (2018, 2019)
SklopSpletna storitevOpisOznakePovezave
APITočke merilnih postaj o kakovosti zrakaREST API storitev merilnih postaj kakovosti zraka API
APIAvant2GoREST API storitev podjetja Avantcar API

Zadnje novice

O projektih

TRIBUTE – inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE

Projekt Tribute oz. inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Jadransko-jonski program.

V projektu TRIBUTE sodeluje 9 partnerjev iz 7 držav. Glavni cilj projekta TRIBUTE je izboljšanje mestnega prometa, ki se sooča z izzivi, ki jih postavljajo socialni gospodarski subjekti ter predvsem demografske spremembe. Cilj projekta je izkoristiti revolucijo elektro-mobilnosti in ustvariti ter preizkusiti Integrirane inovativne pilotne akcije in orodja za trajnostne rešitve mobilnosti. Projekt TRIBUTE testira v okviru živih laboratorijev rešitve in vključuje zainteresirane strani oz. deležnike. Rezultati se bodo pretvorili v akcijski načrt za inovativno in trajnostno mobilnost v mestih in skupno strategijo na regionalnem nivoju (Jadransko-jonska regija).

Maribor se v projektu osredotoča na optimalne izboljšave za počasno mobilnost in razvoj zelenih varnih kolesarskih poti oz. mreže poti, primernih tudi za ranljive skupine,  v navezavi s naravnimi in kulturnimi danostim Maribora za povečanje trajnostne mobilnosti in za spodbujanje rabe e-vozil.  Predvidena  je uporaba rešitev v VR okolju, testiranje eksperimentalnih ureditev in električnih vozil na terenu.

V okviru projekta se je analiziralo obstoječe kolesarske poti in poti, ki jih pretežno uporabljajo kolesarji na območju mesta Maribor, identificiralo alternativne urbane kolesarske poti v Mariboru in neposredni okolici , vzpostavilo sistem za identificiranje alternativnih urbanih kolesarskih poti (»vzporednic in bližnjic«) vsakodnevnim kolesarskim potem s pomočjo aktivnih uporabnikov testnih koles posebej opremljenih z vso analitiko kot tudi bazo izvedenih poti , ki bo omogočala celovito vzdrževanje evidence in nadaljnje analiziranje izvedenih poti testnih uporabnikov ter posledično možnost rednega dopolnjevanja mreže alternativnih kolesarskih poti po Mariboru.

Več o projektu.

MELINDA (Mobilty Ecosystems for Low-carbon and INnovative moDal shift in Alps - Inovativni nizkoogljični mobilni ekosistemi v Alpah) je sofinanciran s strani programa Interreg Območje Alp.

Partnerstvo projekta želi razvijati inovativne rešitve na področju mobilnosti prebivalcev v alpskem prostoru, ki bodo prispevale k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Ključni izziv projekta je pripraviti dobre podatkovne podlage, da bo lahko vodstvo mesta ter drugi oblikovalci politik sprejemali ustrezne ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti v mestu ter ukrepe za povečanje ozaveščenosti občanov o pomenu trajnostne mobilnosti. To je skladno z izhodišči in cilji sprejete Celostne prometne strategije mesta Maribor

Prav tako je izziv, kako povečati zavedanje občanov o tem, kako veliko lahko s spreminjanjem lastnih potovalnih navad sami, kot posamezniki, prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa v mestu ter ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na spreminjanje potovalnih navad.

Ključni cilji projekta v okviru projektnih partnerjev Mestne občine Maribor in Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, so:

  • vzpostaviti učinkovit sistem za zbiranje podatkov o trajnostni mobilnosti v Mestni občini Maribor,
  • vzpostaviti pregleden vmesnik za pregledovanje podatkov o trajnostni mobilnosti tako za občane kot tudi za odločevalce,
  • preučiti potovalne navade občanov in predlagati možnosti za bolj trajnostni način premagovanja razdalj po mestu.

Namen pilota za Maribor je bil na enem mestu zbrati vse informacije potrebne za delovanje in načrtovanje razvoja trajnostne mobilnosti v Mariboru. Baza podatkov in informacij o trajnostni mobilnosti je vključena v prostorsko podatkovno platformo Mestne občine Maribor in je na voljo za uporabo vsem zainteresiranim.