Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt MELINDA podpira program INTERREG Alpine Space v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupni znesek sofinanciranja znaša: 1.558.521,75 €.

Projekt TRIBUTE sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Jadransko-jonski program v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

Stopite v stik z nami

Mestna občina Maribor ©2023. Vse pravice pridržane. Avtor naslovne fotografije: Bogdan Zelnik